Mokslinė veiklaD. Štreimikienės terminų klasteriai

Profesorės Dalios Štreimikienės akademiniai ir visuomeniniai pasiekimai

Profesorės Dalios Štreimikienės pasiekimai buvo surinkti, nes jis yra vienas iš dešimties Lietuvos mokslininkų, paskelbusių daugiausiai mokslinių straipsnių 2013–2020 metais.

Šiuo metu puslapis yra pildomas. Galutiniame variante planuojama pateikti informacijos apie:

  1. Web of Science duomenų bazėje indeksuojamas publikacijas (kuriose šalyse buvo skelbiami straipsniai, jų rūšys ir mokslo žurnalų leidėjai);
  2. pagrindinius mokslininko bendraautorius (mokslininko bendraautorių ir jų šalių vizualizacijos);
  3. tyrinėjimų temas ir mokslo tyrimų finansavimo šaltinius;
  4. internete rastą informaciją: ką apie mokslininko akademines veiklas byloja internetas, siejant su socialinio ir ekonominio poveikio rodikliais.

Web of Science duomenų bazėje pateikti Dalios Štreimikienės cituojamumo ir publikacijų bendraautorystės rodikliai (2021 m. rugsėjo 19 d.). Autorių pozicijos skiltis Web of Science bazėje greičiausiai atsirado dėl Kinijoje daug metų galiojančios skatinimo sistemos: mokslininkai už pirmą, paskutinę arba už komunikaciją atsakingo autoriaus (corresponding author) pozicijas bendraautorių sąrašuose buvo skatinami papildomai

Kiti mokslininko pasiekimai, identifikuoti Web of Science duomenų bazėje (2021 m. rugsėjo 19 d.):

1  Hot Papers. Highly Cited Papers yra per pastaruosius dvejus metus išleisti straipsniai, kurie 2021 m. gegužės–birželio mėn. buvo cituojami tiek daug kartų, kad pateko į 0,1 proc. svarbiausių socialinių mokslų srities darbų sąrašus.

7  Highly Cited Papers. Highly Cited Papers yra per pastaruosius dvejus metus išleisti straipsniai, kurie 2021 m. gegužės–birželio mėn. buvo cituojami tiek daug kartų, kad pateko į 1 proc. svarbiausių socialinių mokslų srities darbų sąrašus.

61  Review Articles (apžvalginiai straipsniai)

9   Early Access (iš anksto paskelbti straipsniai)

174  Open Access (atvirosios prieigos publikacijos)

Pagrindiniai prof. Dalios Štreimikienės bendraautoriai

Prof. Dalia Štreimikienės bendraautorių tinkle yra 413 mokslininkų. Iš jų 41 paminėtas bent penkiose publikacijose, paskelbtose iki 2021 m. rugsėjo 19 d.:

Viršutiniame dešiniajame kampe matote eilutę su šešiais ženkliukais, juos paspaudę galėsite: (1) atsisiųsti vizualizacijos duomenis *.json formatu, (2) pasidalinti vizualizacija sugeneruotais QR kodu, nuoroda (link), arba html kodu; (3) sugeneruoti paveikslėlį ir jį atsisiųsti *.png formatu; (4) „saulė/mėnulis“ leidžia nustatyti baltą arba juodą vizualizacijos foną; (5) išdidinti per visą ekraną; (6) rasti daugiau informacijos apie VOSviewer mokslo tinklų vizualizacijos įrankį.  Paspaudę ant kairės briaunos esančią rodyklę, išsiskleidusiame papildomame meniu galite pakeisti parametrus (citavimai ir kt.) ir ieškoti konkrečių vizualizacijos elementų (pavardės, šalies arba termino).

Jeigu analizuojama vizualizacija kažkur „pasislėpė“, paspauskite dešiniame šone į taikinį panašų ženkliuką (po „+“ (padidinti) ir „–“ (sumažinti)), ir atsistatys pradinis vaizdas.

Profesorės bendraautorių tinkle, atspindinčiame bendraautorystės pokyčius laiko perspektyvoje, matyti, su kuo Dalia Štreimikienė dirbo seniau (tamsiai mėlyna spalva) ir su kuo skelbiami naujausi straipsniai (geltona spalva). Kuo didesnis apskritimas, tuo daugiau straipsnių buvo kartu paskelbta:

D. Štreimikienės bendraautorių kaitą

Tarptautiškumą atspindintis bendraautorių šalių tinklas

Profesorės Dalios Štreimikienės bendraautorių tinkle matomos 41 šalys. Didžiausias straipsnių skaičius (65) paskelbtas su tyrėjais iš Kinijos, 49 publikacijos – su Malaizijos, 43 publikacijos – su Pakistano ir 33 publikacijos – su Lenkijos kolegomis. Daugiau išsamios informacijos rasite interaktyviame žemėlapyje. Paspauskite ant šalį žyminčio apskritimo ir apatinėje juostoje pamatysite daugiau informacijos apie šalies ryšius su kitomis šalimis, kartu parengtų dokumentų skaičių ir kt.

Iš šalių pasiskirstymo pagal metus matyti, kad ankstesnis bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos (England) ir Estijos tyrėjais liko praeityje (tamsesnė spalva), tuo tarpu Vietnamo, Saudo Arabijos ir kitų šalių bendraautoriai atsirado visai neseniai (šviesesnė gelsva spalva).

bendraautorių šalių pasiskirstymas D. Štreimikienės mokslinio tinklo vizualizacijoje

Profesorės Dalios Štreimikienės mokslo tyrimų interesai

Terminų vizualizacija sudaryta iš žodžių, esančių straipsnių pavadinimuose ir santraukose. Iš viso VOSviever identifikavo 7985 žodžių, iš jų 193 pasikartojo bent 10 kartų. Kiekvienam iš 193 žodžių VOSviever paskaičiavo aktualumo balus, nulėmusius galutinę terminų vizualizacijos sudėtį. 116 reikšmingiausi žodžiai, įrašyti straipsnių pavadinimuose ir santraukose, pasiskirstė keliuose skirtingomis spalvomis pažymėtuose klasteriuose (spalvos rodo glaudžiai susijusių terminų grupes), o jų tarpusavio ryšiai matomi vizualizacijoje:

Tų pačių terminų toliau pateiktoje vizualizacijoje matyti, kaip nuo 2000 m. pradžios iki 2021 m. rugsėjo 19 d. keitėsi profesorės moksliniai interesai. Linijomis sujungti tik tie apskritimai, kurių tarpusavio ryšio stiprumas yra didesnis nei 10. Šviesi geltona spalva parodo naujausias, o tamsi – ankstesnių metų mokslinių straipsnių temas (skaičiuojamas metų vidurkis, todėl 2020 m. geltona spalva atspindi kelerių metų laikotarpį).

D. Štreimikienės terminų vizualizacija laike

Ką apie mokslininko akademines veiklas byloja internetas

Visuotinės lietuvių enciklopedijos:

Dalia Štreimikienė

Išsilavinimas ir darbinė veikla: 1985 m. baigė Kauno politechnikos institutą (inžinerinę ekonomiką). Nuo 1985 m. dirba Lietuvos energetikos institute, nuo 1997 m. dėsto Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, nuo 2013 m. ir Mykolo Romerio universitete, nuo 2014 m. Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo ir inovacijų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja; profesorė (2008 m.).

Mokslinių darbų svarbiausios kryptys: darni energetikos plėtra, klimato kaitos švelninimo politika.

Svarbiausi veikalai: Lietuvos energetikos ekonomikos pagrindai (su V. Klevu, 2006 m.), Darnus energetikos vystymasis (su R. Čiegiu ir V. Jankausku, 2007 m.), Lyčių ekonomika (su kitais, 2014 m.), Natūralių monopolijų poveikio šalies ūkiui ir konkurencingumui vertinimas (su Akvile Čibinskiene, anglų kalba), Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis (su kitais, abu 2015 m.). Vadovėlis aukštosioms mokykloms Ekonominio augimo teorijos (su Jolita Ramanauskiene, 2006 m.), mokomosios knygos: Aplinkos ekonomika (2003 m.), Regionų plėtra: prisitaikymas prie kintančių rinkos sąlygų ir naujų gebėjimų ugdymas (2005 m., abi su kitais), Darnaus vystymosi politikos įgyvendinimo teoriniai pagrindai (su Asta Mikalauskiene, 2014 m.).