Mokslinė veiklaAkademiko Juozo Vido Gražulevičiaus tyrinėjimų sritys

Akademiko Juozo Vido Gražulevičiaus moksliniai ir visuomeniniai pasiekimai

Akademiko Juozo Vido Gražulevičiaus pasiekimai buvo surinkti, nes jis yra vienas iš dešimties Lietuvos mokslininkų, paskelbusių daugiausiai mokslinių straipsnių 2013–2020 metais.

Šiuo metu puslapis yra pildomas. Galutiniame variante planuojama pateikti informacijos apie:

  1. Web of Science duomenų bazėje indeksuojamas publikacijas (kuriose šalyse buvo skelbiami straipsniai, jų rūšys ir mokslo žurnalų leidėjai);
  2. pagrindinius mokslininko bendraautorius (mokslininko bendraautorių ir jų šalių vizualizacijos);
  3. tyrinėjimų temas ir mokslo tyrimų finansavimo šaltinius;
  4. internete rastą informaciją: ką apie mokslininko akademines veiklas byloja internetas, siejant su socialinio ir ekonominio poveikio rodikliais.

Web of Science duomenų bazėje pateikti prof. Juozo V. Gražulevičiaus cituojamumo ir publikacijų bendraautorystės rodikliai. Autorių pozicijos skiltis Web of Science bazėje greičiausiai atsirado dėl Kinijoje daug metų galiojančios skatinimo sistemos: mokslininkai už pirmą, paskutinę arba už komunikaciją atsakingo autoriaus (corresponding author) pozicijas bendraautorių sąrašuose buvo skatinami papildomai

akad. prof. Juozo V. Gražulevičiaus Web of Science rodikliai

Kiti mokslininko pasiekimai, identifikuoti Web of Science duomenų bazėje:

Review Articles (apžvalginiai straipsniai)

46  Open Access (atvirosios prieigos publikacijos)

Pagrindiniai akademiko Juozo Vido Gražulevičiaus bendraautoriai

Akademikas profesorius Juozas V. Gražulevičius savo bendraautorių tinkle turi 597 bendraautorius. Iš jų 113 mokslininkai paminėti bent penkiose publikacijose, paskelbtose nuo 2000 m. pradžios iki 2021 m. liepos mėn.:

Viršutiniame dešiniajame kampe matote eilutę su šešiais ženkliukais, juos paspaudę galėsite: (1) atsisiųsti vizualizacijos duomenis *.json formatu, (2) pasidalinti vizualizacija sugeneruotais QR kodu, nuoroda (link), arba html kodu; (3) sugeneruoti paveikslėlį ir jį atsisiųsti *.png formatu; (4) „saulė/mėnulis“ leidžia nustatyti baltą arba juodą vizualizacijos foną; (5) išdidinti per visą ekraną; (6) rasti daugiau informacijos apie VOSviewer mokslo tinklų vizualizacijos įrankį.  Paspaudę ant kairės briaunos esančią rodyklę, išsiskleidusiame papildomame meniu galite pakeisti parametrus (citavimai ir kt.) ir ieškoti konkrečių vizualizacijos elementų (pavardės, šalies arba termino).

Jeigu analizuojama vizualizacija kažkur „pasislėpė“, paspauskite dešiniame šone į taikinį panašų ženkliuką (po „+“ (padidinti) ir „–“ (sumažinti)), ir atsistatys pradinis vaizdas.

Profesoriaus bendraautorių tinkle, atspindinčiame bendraautorystės pokyčius laiko perspektyvoje, matyti, su kuo Juozas V. Gražulevičius dirbo seniau (tamsiai mėlyna spalva) ir su kuo skelbiami naujausi straipsniai (geltona spalva). Kuo didesnis apskritimas, tuo daugiau straipsnių buvo kartu paskelbta:

akad. prof. Juozo V. Gražulevičiaus bendraautorių kaita per 2000–2021 m.

Tarptautiškumą atspindintis bendraautorių šalių tinklas

Akademiko Juozo V. Gražulevičiaus bendraautorių tinkle matomos 30 šalių, pasiskirsčiusių skirtingomis spalvomis pažymėtuose 7 klasteriuose. Didžiausias straipsnių skaičius (62) paskelbtas su tyrėjais iš Ukrainos, 41 – su Lenkijos, po 37 – su Taivano ir Prancūzijos kolegomis. Daugiau išsamios informacijos rasite interaktyviame žemėlapyje. Paspauskite ant šalį žyminčio apskritimo ir apatinėje juostoje pamatysite daugiau informacijos apie šalies ryšius su kitomis šalimis, kartu parengtų dokumentų skaičių ir kt.

Iš šalių pasiskirstymo pagal metus matyti, kad ankstesnis bendradarbiavimas su JAV ir Italijos tyrėjais liko praeityje (tamsesnė spalva), tuo tarpu Indijos, Irano ir Malaizijos bendraautoriai atsirado visai neseniai (šviesesnė gelsva spalva).

akad. prof. Juozo V. Gražulevičiaus bendraautorių šalių kaita per 2000–2021 m.

Akademiko Juozo V. Gražulevičiaus mokslo tyrimų interesai

Terminų vizualizacija sudaryta iš žodžių, esančių straipsnių pavadinimuose ir santraukose. Iš viso VOSviever identifikavo 5687 žodžių, iš jų 181 pasikartojo bent 10 kartų. Kiekvienam iš 181 žodžių VOSviever paskaičiavo aktualumo balus, nulėmusius galutinę terminų vizualizacijos sudėtį. 109 reikšmingiausi straipsnių pavadinimuose ir santraukose įrašyti žodžiai pasiskirstė keliuose skirtingomis spalvomis pažymėtuose klasteriuose (spalvos rodo glaudžiai susijusių terminų grupes), o jų tarpusavio ryšiai matomi vizualizacijoje:

Tų pačių terminų toliau pateiktoje vizualizacijoje matyti, kaip nuo 2000 m. pradžios iki 2021 m. liepos mėn. keitėsi profesorės moksliniai interesai. Linijomis sujungti tik tie apskritimai, kurių tarpusavio ryšio stiprumas yra didesnis nei 10. Šviesi geltona spalva parodo naujausias, o tamsi – ankstesnių metų mokslinių straipsnių temas (skaičiuojamas metų vidurkis, todėl 2020 m. geltona spalva atspindi kelerių metų laikotarpį).

akad. prof. Juozo V. Gražulevičiaus mokslo interesų kaita per 2000–2021 m.

Ką apie mokslininko akademines veiklas byloja internetas

Visuotinės lietuvių enciklopedijos:

Juozas Vidas Gražulẽvičius

Išsilavinimas ir veikla: 1974 m. baigęs Kauno politechnikos institutą iki 1976 m. dirbo Kauno popieriaus fabrike, nuo 1977 m. dirba Kauno technologijos universitete (iki 1990 m. Kauno politechnikos institutas), 1996–2005 m. ir nuo 2011 m. Organinės technologijos katedros vedėjas; profesorius (1996 m.). Kviestinis profesorius Singapūro ir Prancūzijos Cergy-Pontoise universitetuose.

Mokslinė veikla: Susintetino (su kitais) ir įdiegė į gamybą oligomerinį fotopuslaidininkinį poli[9‑(2,3‑epoksipropil)]-karbazolą (elektrofotografinė mikrofilmavimo medžiaga), susintetino ir ištyrė krūvininkus pernešančius polimerus ir mažos molekulinės masės stiklus, naudojamus optoelektroniniuose prietaisuose. Paskelbė apie 200 mokslinių straipsnių. 50 patentų.

Apdovanojimai: Lietuvos mokslo premija (1997 m., su kitais; 2008 m.).