Doktorantūros studijos Leideno universitete, Nyderlandai

Doktorantūros studijos Leideno universitete pradėtos 2018 m. pabaigoje. Pasirinkau CWTS (Centre for Science and Technology Studies) todėl, kad šis centras vykdo mokslinius tyrimus apie aukštojo mokslo sistemą ir jos sąsajas su technologijomis, inovacijomis ir visuomene. Šio centro tyrimai prisideda prie mokslo politikos sprendimų ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

CWTS  centras yra garsus dėl sukurtų mokslo stebėsenos įrankių: Leiden Ranking, kuriame universitetus galima surikiuoti pagal įvairius rodiklius. VOSviever – mokslo tinklų vizualizavimo ir CitNetExplorer mokslo publikacijų citavimo tinklams analizuoti.

Leideno universiteto CWTS centro mokslininkai inicijavo  LEIDENO MANIFESTĄ  dėl mokslo rezultatų vertinimo principų ir rodiklių taikymo. Leideno manifesto tekstas išverstas į 25 kalbas. Leideno manifestas išverstas ir į lietuvių kalbą.

Mano disertacijos tema „Kiekybinio mokslo vertinimas ir atsirandančios nenumatytos pasekmės“ (angl. Quantitative research evaluation and its unintended consequences).

Interesų sritys: mokslo vertinimas, mokslo veiklų finansavimas, skatinimo priemonės ir reglamentavimas, mokslo politikų ir akademinės bendruomenės sąveikos.

Analizuoju Lietuvos ir užsienio teisės aktus, reglamentuojančius mokslą ir mokslo vertinimą. Tyrinėju publikacijų bibliografinius duomenis. Taikydama kokybinius tyrimų metodus nagrinėju pokalbiuose (interviu) su Lietuvos akademinės bendruomenės atstovais surinktus duomenis.

Tyrinėti ir tobulinti žinias man padeda nuostabūs vadovai:

Ludo Waltman, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, Nyderlandai

Vincent Larivière, School of Library and Information Science, University of Montreal, Kanada

Guus Dix, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente, Nyderlandai

Lietuvos mokslo bendrakeleiviai: šalių tinklas

Lietuvos mokslo bendrakeleiviai: šalys, institucijos ir mokslininkai

Prieš savaitę mokiausi konstruoti ir vizualizuoti bibliometrinius tinklus naudojant „VOSviewer“ programinę įrangą. Šio nemokamo įrankio pagalba gana nesudėtingai galima analizuoti mokslininkų, žurnalų, institucijų ir šalių bendradarbiavimą. Ryšiai nustatomi pagal publikacijų autorystę ir cituojamus šaltinius. Mokymu metu kiekvienas dalyvis buvo raginamas nagrinėti jam aktualų klausimą. Taigi, vieni dalyviai analizavo konkrečių mokslo žurnalų terminijos ir autorių žemėlapius. Kiti nagrinėjo kaip per laiką pakito institucijos tyrinėjimų sritys. Aš analizavau Lietuvos mokslininkų publikacijas.

Daugiau
Mano rašinėlis anglų kalba apie doktorantūros eigą pandemijos pradžioje: „The bright side of the lockdown: the experience of conducting PhD studies remotely“