Doktorantūros studijos Leideno universitete, Nyderlandai

Doktorantūros studijos Leideno universitete pradėtos 2018 m. pabaigoje. Pasirinkau CWTS (Centre for Science and Technology Studies) todėl, kad šis centras vykdo mokslinius tyrimus apie aukštojo mokslo sistemą ir jos sąsajas su technologijomis, inovacijomis ir visuomene. Šio centro tyrimai prisideda prie mokslo politikos sprendimų ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

CWTS  centras yra garsus dėl sukurtų mokslo stebėsenos įrankių: Leiden Ranking, kuriame universitetus galima surikiuoti pagal įvairius rodiklius. VOSviever – mokslo tinklų vizualizavimo ir CitNetExplorer mokslo publikacijų citavimo tinklams analizuoti.

Leideno universiteto CWTS centro mokslininkai inicijavo  LEIDENO MANIFESTĄ  dėl mokslo rezultatų vertinimo principų ir rodiklių taikymo. Leideno manifesto tekstas išverstas į 25 kalbas. Leideno manifestas išverstas ir į lietuvių kalbą.

Mano disertacijos tema „Kiekybinio mokslo vertinimas ir atsirandančios nenumatytos pasekmės“ (angl. Quantitative research evaluation and its unintended consequences).

Interesų sritys: mokslo vertinimas, mokslo veiklų finansavimas, skatinimo priemonės ir reglamentavimas, mokslo politikų ir akademinės bendruomenės sąveikos.

Analizuoju Lietuvos ir užsienio teisės aktus, reglamentuojančius mokslą ir mokslo vertinimą. Tyrinėju publikacijų bibliografinius duomenis. Taikydama kokybinius tyrimų metodus nagrinėju pokalbiuose (interviu) su Lietuvos akademinės bendruomenės atstovais surinktus duomenis.

Tyrinėti ir tobulinti žinias man padeda nuostabūs vadovai:

Ludo Waltman, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, Nyderlandai

Vincent Larivière, School of Library and Information Science, University of Montreal, Kanada

Guus Dix, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente, Nyderlandai

Inclusion in Academia

Inclusion in Local and International Academic Communities

Research assessment has been in constant flux in Lithuania. Policymakers use instruments to push Lithuanian researchers beyond the ‚local‘ towards international academic communities while researchers struggle with inclusion in both local and foreign communities. Through an in-depth analysis of more than fifty interviews, inclusion emerged as one of the significant and contentious issues. These initial findings prompted Eleonora Dagienė, investigating the Lithuanian research assessment system, to look for experts working on the inclusion topics and organise events to bring their knowledge to the community. The virtual seminar (on October 28) and virtual discussion (on October 29) are a result of that effort.

Daugiau
Lietuvos mokslo tarptautiškumas ir Lietuvos produktyviausi mokslininkai

Lietuvos mokslo tarptautiškumas ir produktyviausių mokslininkų pasiekimai

Kai išgirstame apie mokslo tarptautiškumą, kyla natūralūs klausimai: Kas slepiasi po mokslo tarptautiškumu? Kaip nustatoma, kad jo yra per mažai, per daug ar pakankamai? Mokslometrijos tyrimuose pastebima, kad daugiausiai mokslo straipsnių paskelbę mokslininkai pasižymi aukštu tarptautiškumu, todėl vertėtų pasidomėti jų pasiekimais. Šios užsienio kolegų įžvalgos paskatino pasidomėti Lietuvos produktyviausių mokslininkų sėkmės formule.

Daugiau
Mano rašinėlis anglų kalba apie doktorantūros eigą pandemijos pradžioje: „The bright side of the lockdown: the experience of conducting PhD studies remotely“