Doktorantūros studijos Leideno universitete, Nyderlandai

Doktorantūros studijos Leideno universitete pradėtos 2018 m. pabaigoje. Pasirinkau CWTS (Centre for Science and Technology Studies) todėl, kad šis centras vykdo mokslinius tyrimus apie aukštojo mokslo sistemą ir jos sąsajas su technologijomis, inovacijomis ir visuomene. Šio centro tyrimai prisideda prie mokslo politikos sprendimų ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

CWTS  centras yra garsus dėl sukurtų mokslo stebėsenos įrankių: Leiden Ranking, kuriame universitetus galima surikiuoti pagal įvairius rodiklius. VOSviever – mokslo tinklų vizualizavimo ir CitNetExplorer mokslo publikacijų citavimo tinklams analizuoti.

Leideno universiteto CWTS centro mokslininkai inicijavo  LEIDENO MANIFESTĄ  dėl mokslo rezultatų vertinimo principų ir rodiklių taikymo. Leideno manifesto tekstas išverstas į 25 kalbas. Leideno manifestas išverstas ir į lietuvių kalbą.

Mano rašinėlis anglų kalba apie doktorantūros eigą pandemijos pradžioje: „The bright side of the lockdown: the experience of conducting PhD studies remotely“

Mano disertacijos tema „Formalusis mokslo vertinimas ir jo nenumatytos aplinkybės“ (angl. Quantitative research evaluation and its unintended consequences).

Interesų sritys: mokslo vertinimas, mokslo veiklų finansavimas, skatinimo priemonės ir reglamentavimas, mokslo politikų ir akademinės bendruomenės sąveikos.

Analizuoju Lietuvos ir užsienio teisės aktus, reglamentuojančius mokslą ir mokslo vertinimą. Tyrinėju publikacijų bibliografinius duomenis.

Taikydama kokybinius tyrimų metodus nagrinėju pokalbiuose (interviu) su Lietuvos akademinės bendruomenės atstovais surinktus duomenis.

Tyrinėti ir tobulinti žinias man padeda nuostabūs vadovai:

Ludo Waltman, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, Nyderlandai

Vincent Larivière, School of Library and Information Science, University of Montreal, Kanada

Guus Dix, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente, Nyderlandai

Praradimai-po-tinklalapiu-pertvarkos

Praradimai po valstybinių institucijų tinklalapių pertvarkos

Greičiausiai pastebėjote, kad daugelis valstybinių institucijų pertvarko savo tinklalapius. Geras ir sveikintinas procesas! Bet po pertvarkos naujuose tinklalapiuose nebelieka ankstesniais metais institucijos viešai paskelbtų dokumentų. Šių dokumentų praradimai po tinklalapių pertvarkos yra skausmingi tyrėjams ir tikėtina visuomenei. Šis straipsnis apie tai, kodėl juos reikėtų kažkur sudėti ir saugoti. Gal tam net nereikia didelių investicijų – tik geros institucijų valios.

Daugiau

Mokslo konferencijos

Šiame puslapyje išvardytos tik tos mokslo konferencijos, kuriose recenzentai ir organizacinis komitetas atrenka (recenzuoja) pateiktus rankraščius. Kaip mums nebūtų keista, bet ir mokslininkų vertinamos tęstinės konferencijos (mano atveju tai STI) gali neturėti publikuoto straipsnio rinkinio. Šias konferencijas organizuoja vis kitos institucijos, ir kai kurios iš jų konferencijos rinkinio publikavimu nesirūpina.

Daugiau