Doktorantūros studijos Leideno universitete, Nyderlandai

Doktorantūros studijos Leideno universitete pradėtos 2018 m. pabaigoje. Pasirinkau CWTS (Centre for Science and Technology Studies) todėl, kad šis centras vykdo mokslinius tyrimus apie aukštojo mokslo sistemą ir jos sąsajas su technologijomis, inovacijomis ir visuomene. Šio centro tyrimai prisideda prie mokslo politikos sprendimų ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

CWTS  centras yra garsus dėl sukurtų mokslo stebėsenos įrankių: Leiden Ranking, kuriame universitetus galima surikiuoti pagal įvairius rodiklius. VOSviever – mokslo tinklų vizualizavimo ir CitNetExplorer mokslo publikacijų citavimo tinklams analizuoti.

Leideno universiteto CWTS centro mokslininkai inicijavo  LEIDENO MANIFESTĄ  dėl mokslo rezultatų vertinimo principų ir rodiklių taikymo. Leideno manifesto tekstas išverstas į 25 kalbas. Leideno manifestas išverstas ir į lietuvių kalbą.

Mano disertacijos tema „Kiekybinio mokslo vertinimas ir atsirandančios nenumatytos pasekmės“ (angl. Quantitative research evaluation and its unintended consequences).

Interesų sritys: mokslo vertinimas, mokslo veiklų finansavimas, skatinimo priemonės ir reglamentavimas, mokslo politikų ir akademinės bendruomenės sąveikos.

Analizuoju Lietuvos ir užsienio teisės aktus, reglamentuojančius mokslą ir mokslo vertinimą. Tyrinėju publikacijų bibliografinius duomenis. Taikydama kokybinius tyrimų metodus nagrinėju pokalbiuose (interviu) su Lietuvos akademinės bendruomenės atstovais surinktus duomenis.

Tyrinėti ir tobulinti žinias man padeda nuostabūs vadovai:

Ludo Waltman, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, Nyderlandai

Vincent Larivière, School of Library and Information Science, University of Montreal, Kanada

Guus Dix, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente, Nyderlandai

Martin Vorel, CC0 - Public Domain license & Royalty free

Knygų leidėjo „prestižas“ – miglotas, nepastovus ir keliantis dilemas

Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo mokslo politikai siekia, kad mūsų šalis suspindėtų tarptautinio mokslo padangėje. Šiam tikslui pasiekti Lietuvos mokslo politikai beveik du dešimtmečius skatino mokslininkus publikuoti knygas prestižinėse leidyklose. Bėda ta, kad ir mokslo politikams, ir ekspertams, ir patiems mokslininkams ganėtinai sunkiai sekėsi išskirti prestižines leidyklas iš begalybės eilinių leidyklų.

Daugiau
universitetų reitingai Lietuvos universitetų ataskaitose

Lietuvos aukštojo mokslo pažanga ir pozicijos universitetų reitinguose

Nustebino Lietuvos pažangos strategijoje „LIETUVA 2030“ įrašytas universitetų skatinimas siekti itin aukštų pozicijų Akademiniame pasaulio universitetų reitinge (ARWU, dar vadinama – Šanchajaus reitingu). Bet 2020 m. šis rodiklis liko neišpildytas. Gal 2030 m. pavyks? Panagrinėkime, ar turime šansų patekti į Šanchajaus reitingo 300-tuką? Šiame straipsnyje pateikiu tik kelis faktus, rodančius, kodėl šio reitingo sudarymo metodika yra nepalanki mūsų šalies universitetams.

Daugiau
Kas ketvirtas doktorantas palieka studijas, kiek dar tylėsime?

Kas ketvirtas Lietuvos doktorantas palieka studijas – kiek dar tylėsime?

Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įrašytas įkvepiantis tikslas – pasaulyje konkuruoti gebantis aukštasis mokslas. Bet šio tikslo galime ir nepasiekti, nes jaunieji mokslininkai – doktorantai – krinta lyg musės. Gaila, bet nėra jokių požymių, kad tai kam nors rūpėtų. O susirūpinti turėtume, nes Lietuva gerokai atsilieka nuo kitų šalių pagal savo inovatyvumo potencialą. Šis potencialas dažnai matuojamas pagal doktorantūrą baigusių skaičių milijonui gyventojų.

Daugiau
mano MRU projektas

Mokslininkų įtrauktis į vietines ir tarptautines akademines bendruomenes

Mokslo vertinimas Lietuvoje nuolat sulaukia karštų diskusijų, jas paskatina mokslo vertinime nuolat vykstantys tobulinimai. Jie apima ne tik porą dešimtmečių gludintą formalųjį vertinimą, bet ir jau porą praėjusių palyginamųjų ekspertinių vertinimų. Paskutinio ekspertinio vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad kai kurias Lietuvos mokslo sritis surakino sąstingis, kurio greičiausiai nepavyks išjudinti nesutelkus pastangų.

Daugiau
Mano rašinėlis anglų kalba apie doktorantūros eigą pandemijos pradžioje: „The bright side of the lockdown: the experience of conducting PhD studies remotely“